Webmaster P. Oomen
M E D E D E L I N G E N STERRENGIDS 2020 De nieuwe Sterrengids is al uit en kan al besteld worden. Zoals gebruikelijk wordt de Sterrengids slechts één keer besteld, wegens de hoge verzendkosten. Hij kan tot en met de lezing van oktober besteld worden. Bij de lezing van november wordt hij uitgereikt. Wel vooraf contant betalen aan Peter Oomen in de pauze van de lezing of na de lezing. Er wordt geen sterrengids naar het huisadres gestuurd wegens de hoge verzendkosten. De Sterrengids kost voor leden € 22,50. Niet-leden kunnen ook bestellen, kosten dan € 25,95. Bij aanmelding als lid en de contributie betaald geldt meteen de ledenprijs. Nacht van de Nacht 2019 Dit jaar is de Nacht van de Nacht op 26 oktober. In de nacht van 26 op 27 oktober wordt de klok weer een uur terug gezet en is het weer wintertijd. Het is net voor nieuwe maan. Het wordt dus, als het helder is, een echt donkere nacht en ideaal om nevels en sterrenhopen waar te nemen. Als je liefhebbers van de Nacht van de Nacht bij helder weer een blik door de sterrenkijker wilt laten doen dan kan dat opgegeven worden en zetten we je naam en telefoonnummer op de website. De organsiatie is indivdueel, dus niet namens onze vereniging. Zoals bekend zijn dat de aansprakelijkheden aan de vereniging die niet gedekt kunnen worden door een betaalbare verzekering. Eigen Leden Avond in December Wil je een korte lezing houden of een presentatie c.q. demonstratie van een tak van de weerkunde of de sterrenkunde, dan gaarne opgave aan het stuur met de titel van de presentatie, een korte samenvatting (enkele regels) en de duur ervan. Instrumenten Er kunnen weer instrumenten van de vereniging geleend worden. Wel is enige deskundigheid gevraagd bij een aantal en kan er een borgsom gevraagd worden. Let wel je bent verantwoordelijk voor het instrument. Bij beschadiging welker aard ook worden kosten in rekening gebracht. PST De PST van de vereniging is uitgeleend. Mocht je interesse hebben, dan kunt je een mailtje sturen aan info@astrovenlo.nl . Ze worden in volgorde van binnenkomst uitgereikt voor een beperkte termijn. Enige deskundigheid in het omgaan van instrumenten is wel een vereiste. Andere instrumenten Verder kunnen nog een parallaktische montering met aandrijving waarop het gemakkelijker is om met je eigen telescoop opnamen te maken als deze geen aandrijving heeft, de OMC-140 en twee astronomische binoculairen kunnen geleend worden. Indien je belangstelling hebt, meldt dat dan bij het bestuur via info@astrovenlo.nl . Sinds kort is er een tweede OMC-140 voor de uitleen beschikbaar. Een goed transport van de 14x100 binoculair en de 11x80 binoculair is nu mogelijk. Die zijn dan ook te leen. Voor alle instrumenten kan een borgsom gevraagd worden en u bent altijd verantwoordelijk voor het instrument Voor alle opgave een bericht naar info@astrovenlo.nl Tijdschriftencirculatie Ook dit seizoen wordt de tijdschriftencirculatie voortgezet en afgehandeld door Peter Oomen als vanouds. De tijdschriften, maximaal twee, kunnen tot de volgende voordracht geleend worden. Uiteraard alleen voor leden. Ledenwerving erg belangrijk! De vereniging heeft nieuwe leden nodig om een gezond bestaan te behouden. Daarom leden werving. Alleen leden kunnen deelnemen aan de tijdschriftencirculatie en het lenen van instrumenten! Gelukkig hebben zich intussen al weer wat leden gemeld. Zijn we erg blij mee! Astrodag 2019 Dit jaar is alweer de 24 ste  Astrodag in Goirle en wel op 9 november. Daar geven astro- en mogelijk ook meteo-amateurs een eigen presentatie over hun werk, instrumenten, ervaringen, etc. Ook wordt op die dag de Dr. J. van der Biltprijs uitgereikt en mogelijk ook de Prof. Dr. Hugo van Woerdenprijs. Nadere details in de volgende convocatie. Mocht er interesse zijn om deel te nemen dan kan dat aangemeld wordten via de website van de Astrodag. Daar verschijnt binnenkort het aanmeldingformulier. De kosten zijn € 15,00 en voor dat luttele bedrag is zijn her van ’s ochtends ca. 10h30 tot ca. 17h lezingen, voor de bijeenkomst en tijdens de pauzes gratis koffie of thee en een uitgebreide lunch. Als je zelf wat wilt presenteren kan dat ook, dat kan dan op de aanmelding worden aangegeven. Contributie De contributies voor 2020 zijn ongewijzigd en blijven als in voorgaande jaren. De contributie kan bij Peter Oomen contant betaald worden. Momenteel zijn de contributies als volgt: Voor 14-17 jaar: € 10,00  (€ 28,50*) Voor 17-21 jaar:   € 12,50  (€ 31,00*) Ouder dan 21 jaar: € 33,00  (€ 51,50*) Gezinslid-lid:  € 2,50 (Hoofdlid moet ouder zijn dan 21 jaar) * Convocaties worden standaard per e-mail verstuurd. Wil je de convocaties en het jaarprogramma per post ontvangen dan dien je € 18,50 extra over te maken i.v.m. copieer- en portokosten. Nog geen lid, als u zich bij de lezing van oktober aanmeldt is als nieuw lid voor de rest van dit jaar geen contributie meer verschuldigd, maar is de betaling voor 2020. Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom! Graag tot ziens op de voordracht. Het Bestuur
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965