Webmaster P. Oomen
M E D E D E L I N G E N Beste Leden,      100 uren Nederland kijkt sterren Via de IAU (International Astronomical Union) heeft de KNVWS het verzoek gekregen bekend te maken dat men zich kan opgeven voor het meedoen aan de manifestatie “100 uur Nederland Kijkt Sterren.” Met deze convocatie krijgen jullie ook het uitnodigingsschrijven en de gegevens om zich op te geven. We kiezen niet voor een gezamelijke actie, maar dat iedereen die meedoet gewoon op zijn eigen ‘stek’ blijft om zo een zo groot mogelijk gebied te bestrijken. Als je je opgeven heb, stuur dan een mailtje met de gegevens naar info@astrovenlo.nl dan kunnen we de adressen op de site zetten. Instrumenten Er kunnen weer instrumenten van de vereniging geleend worden. Wel is enige deskundigheid gevraagd bij een aantal en kan er een borgsom gevraagd worden. Let wel je bent verantwoordelijk voor het instrument. Bij beschadiging welker aard ook worden kosten in rekening gebracht. PST De PST van de vereniging is uitgeleend. Mocht je interesse hebben, dan kunt je een mailtje sturen aan info@astrovenlo.nl . Ze worden in volgorde van binnenkomst. Enige deskundigheid in het omgaan van instrumenten is wel een vereiste. Andere instrumenten Verder kunnen nog een parallaktische montering met aandrijving waarop het gemakkelijker is om met je eigen telescoop opnamen te maken als deze geen aandrijving heeft, de OMC-140 en twee astronomische binoculairen kunnen geleend worden. Indien je belangstelling hebt, meldt dat dan bij het bestuur via info@astrovenlo.nl . Sinds kort is er een tweede OMC-140 voor de uitleen beschikbaar. Een goed transport van de 14x100 binoculair en de 11x80 binoculair is nu mogelijk. Die zijn dan ook te leen. Voor alle instrumenten kan een borgsom gevraagd worden en u bent altijd verantwoordelijk voor het instrument Voor alle opgave een bericht naar info@astrovenlo.nl Ledenwerving erg belangrijk! De vereniging heeft nieuwe leden nodig om een gezond bestaan te houden. Daarom leden werving. Alleen leden kunnen deelnemen aan de tijdschriftencirculatie en het lenen van instrumenten! Gelukkig hebben zich intussen al weer wat leden gemeld. Zijn we erg blij mee! Contributie Tijdens de jaarvergadering over 2020 wordt een nieuwe contributie afgesproken tijdens de ledenvergadering die in het voorjaar is. Voor 2019 blijven de contributies zoals in 2018.. De contributie kan na de Eigen Leden Avond bij Peter Oomen contant betaald worden. Momenteel zijn de contributies als volgt: Voor 14-17 jaar:     € 10,00  (€ 28,50*) Voor 17-21 jaar:             € 12,50  (€ 31,00*) Ouder dan 21 jaar: € 33,00  (€ 51,50*) Gezinslid-lid:  € 2,50 (Hoofdlid moet ouder zijn dan 21 jaar) * Convocaties worden standaard per e-mail verstuurd. Wil je de convocaties en het jaarprogramma per post ontvangen dan dien je € 18,50 extra over te maken i.v.m. copieer- en portokosten. Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom! Het Bestuur      
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965