Webmaster P. Oomen
M E D E D E L I N G E N Beste Leden,  Aanschaf nieuwe beamer Na de lezing van Leo Aerts verleden maand werd gevraagd naar een accoord van de leden om een nieuwe beamer aan te schaffen. We zijn nu bezig met het maken van de keuze. Nationale Sterrenkijkdagen 2019 In maart zijn weer de nationale sterrenkijkdagen. We hebben onderzocht hoe we verzekerd kunnen zijn voor eventuele aansprakelijkheden als er zich voordoet waarbij persoonlijke schade of zelfs letsel zou worden opgelopen. Het blijkt dat de verzekering die aangeboden wordt niet meer biedt dan de verzekering die we hebben van de Gemeent Venlo. Dat wil zeggen dat alleen direct persoonlijk leden kunnen worden aangesproken als voldaan wordt aan de voorwaarden van de verzekering. De vereniging zelf kan geen aanspraak maken opeen dergelijke verzekering en moet daarvoor een evenementenverzekering afsluiten en die kost per dag per locatie heel veel. Schade aan appartuur moet het deelnemende lid zelf dragen of zelf verzekeren via een kostbaarhedenverzekering. Ook kan een lid zelf aansprakelijkheid dragen als zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering dit soort activiteiten dekt. Het is dus aan u of u deel wilt nemen aan de nationale sterrenkijkdagen en dat gebeurt dan op persoonlijke titel en niet op die van onze vereniging. Opgave kan via het bestuur met een e-mail gedaan worden en wij sturen dat dan door naar de landelijke organisatie. Opgave uiterlijk 15 februari a.s. Instrumenten Er kunnen weer instrumenten van de vereniging geleend worden. Wel is enige deskundigheid gevraagd bij een aantal en kan er een borgsom gevraagd worden. Let wel je bent verantwoordelijk voor het instrument. Bij beschadiging welker aard ook worden kosten in rekening gebracht. PST De PST van de vereniging is uitgeleend. Mocht je interesse hebben, dan kunt je een mailtje sturen aan info@astrovenlo.nl . Ze worden in volgorde van binnenkomst. Enige deskundigheid in het omgaan van instrumenten is wel een vereiste. Andere instrumenten Verder kunnen nog een parallaktische montering met aandrijving waarop het gemakkelijker is om met je eigen telescoop opnamen te maken als deze geen aandrijving heeft, de OMC-140 en twee astronomische binoculairen kunnen geleend worden. Indien je belangstelling hebt, meldt dat dan bij het bestuur via info@astrovenlo.nl . Sinds kort is er een tweede OMC-140 voor de uitleen beschikbaar. Een goed transport van de 14x100 binoculair en de 11x80 binoculair is nu mogelijk. Die zijn dan ook te leen. Voor alle instrumenten kan een borgsom gevraagd worden en u bent altijd verantwoordelijk voor het instrument Voor alle opgave een bericht naar info@astrovenlo.nl Ledenwerving erg belangrijk! De vereniging heeft nieuwe leden nodig om een gezond bestaan te houden. Daarom leden werving. Alleen leden kunnen deelnemen aan de tijdschriftencirculatie en het lenen van instrumenten! Gelukkig hebben zich intussen al weer wat leden gemeld. Zijn we erg blij mee! Tijdschriftencirculatie Ook dit jaar wordt de tijdschriftencirculatie voortgezet en afgehandeld door Peter Oomen als vanouds. De tijdschriften, maximaal twee, kunnen tot de volgende voordracht geleend worden. Uiteraard alleen voor leden. Contributie Tijdens de jaarvergadering over 2018 komt de contributie aan de orde tijdens de ledenvergadering die in het voorjaar is. Voor 2019 blijven de contributies zoals in 2018.. De contributie kan na de Eigen Leden Avond bij Peter Oomen contant betaald worden. Momenteel zijn de contributies als volgt: Voor 14-17 jaar: € 10,00  (€ 28,50*) Voor 17-21 jaar:   € 12,50  (€ 31,00*) Ouder dan 21 jaar: € 33,00  (€ 51,50*) Gezinslid-lid:  € 2,50 (Hoofdlid moet ouder zijn dan 21 jaar) * Convocaties worden standaard per e-mail verstuurd. Wil je de convocaties en het jaarprogramma per post ontvangen dan dien je € 18,50 extra over te maken i.v.m. copieer- en portokosten. Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom! Graag tot ziens op de voordracht van Alex Scholten. Het Bestuur
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965