Webmaster P. Oomen
M E D E D E L I N G E N Venlo, 7 november 2020 Beste Leden, Hierbij weer een update van de toestand van onze verenging ten gevolge van de Corona-pandemie. In het voorjaar hadden we verwacht en gehoopt in het najaar onze activiteiten weer op te kunnen pakken. Helaas is er een tweede coronagolf en die lijkt nog woester dan de eerste. Daardoor zijn de regels aanmerkelijk verscherpt en zijn samenkomsten nog steeds niet mogelijk binnen de gestelde grenzen. Ook zijn er andere grenzen gesteld zoals de sluiting van de horeca en het reisgedrag, met alle gevolgen van dien. Om die reden zijn wij als bestuur genoodzaakt verder te gaan met digitale activiteiten en u te aanmoedigen zelf actief te blijven met uw apparatuur of gewoon uw fototoestel of met de tegenwoordig zo populaire fotomogelijkheden op de moderne handy’s. Om die reden hebben we de fotowedstijd nog niet afgesloten maar zelfs uitgebreid. Maar daarover later meer. Bijzondere activiteiten van leden Jullie herinneren zeker de zeer boeiende lezing van Luc Schouren over leven in het heelal in januari van dit jaar. Hij heeft de lezing nu opgedeeld en zaken anders uitgelegd. Dit is vastgelegd in een aantal korte video-presentaties die op YouTube te vinden zijn. Iedere keer als een aflevering klaar is, worden jullie via e-mail op de hoogte gebracht, met een link naar de juiste YouTube plek. Echt een aanrader Reacties hierop zijn welkom via ledenmail (leden@astrovenlo.nl). Heeft u zelf iets leuks om via het net aan (en uitsluitend) de leden te presenteren dan zijn inzendingen welkom. Sterrengidsen We krijgen niet meer de riante korting die we voorheen kregen. Momenteel zitten we in de onderste trap van de nieuwe regeling. Mochten er leden zijn die hem nog niet besteld hebben en alsnog dat willen doen, dan svp 22,50 Euro overboeken op onze rekening. Het bedrag moet uiterlijk 15 november op onze rekening staan. De prijs in de boekhandel is 25,95! Contributie In een eerdere info hebben we bericht dat de contributie die voor 2020 bedoeld was niet betaald hoeft te worden. Het mooie was dat een aantal leden deze omgezet hebben in een donatie. Hartelijk dank daarvoor. Echter de contributie voor 2021 dient wel betaald te worden. Enkele leden hebben laten weten over allebei de jaren gewoon de contributie te betalen. Als u daar ook zo over denkt, dan is dat zeer welkom en zijn wij u zeer dankbaar. Dit geeft wat meer reserve voor de hoge kosten van de lezingen (met name de reiskosten) Instrumenten uitleen In een eerdere info hebben wij vermeld dat de vereniging twee kijkers geschonken heeft gekregen, een 80 mm Skywatcher op parallactische montering met oculairen en een 35 mm LUNT zonnekijker. Voor de de tweede kijker is intussen ook een parallactische montering geschonken en kunnen beide instrumenten afzonderlijk worden uitgeleend. Een complete lijst van de beschikbare instrumenten is gegeven in de hieronder staande tabel. In alle gevallen is een borgsom aan de orde, zoals vermeld in de tabel. Een aantal instrumenten is al uitgeleend, maar na afloop van de leentermijn zijn ze weer beschikbaar. Fotowedstrijd wordt verlengd en uitgebreid Er is al een aantal inzendingen binnengekomen voor de Fotowedstrijd. De verkiezing van de winnaars zou in december plaatsvinden tijdens een ledenbijeenkomst. Die bijeenkomst kan ten gevolge van de coronapandemie niet doorgaan en derhalve wordt de fotowedstrijd verlengd tot en met 31 maart; op 5 april moeten de inzendingen binnen zijn. We hebben de onderwerpengroepen wat anders ingedeeld. Deze zijn: Astrofoto’s met kleine instrumenten, dit kan gewoon een fotocamera zijn eventueel met telelens(functie) of kleine kijkers (lens tot en met 80 mm opening of, spiegel tot en met 155 mm opening). Deze kunnen met vermelding van de opname- en instrumentgegevens verzonden worden naar fotoklein2020@astrovenlo.nl Astrofoto’s met grote instrumenten, dit zijn de grote kijkers (lens groter dan 80 mm opening, spiegel groter dan 155 mm opening). De opnamen kunnen gemaakt zijn met een standaard DSLR of een echte astrocamera. Deze kunnen met vermelding van de opname- en instrumentgegevens naar fotogroot2020@astrovenlo.nl Weerfoto’s. dit kunnen foto’s zijn van allerlei weersomstandigheden, bewolking, bijzondere neerslag, atmosferische optische verschijnselen (bijv. bijzon, regenboog, zenitboog, e.d.), etc. Ook kunnen het natuurfoto’s zijn waarbij een weersomstandigheid een bijzonder effect heeft, bijv. t.g.v. het avond- of morgenrood. Deze kunnen gestuurd worden, met ook weer de opnamegegevens, naar fotoweer2020@astrovenlo.nl Foto’s die reeds zijn ingestuurd worden door het bestuur opnieuw ingedeeld, het staat vrij om ze nog een keer in te sturen. Het maximum van 2 foto’s per groep per inzender is verhoogd tot 5. De foto’s die reeds zijn ingestuurd tellen ook mee. De ingezonden opnamen kunnen door de inzender herroepen worden en dan tellen ze niet meer mee in het aantal. Dus zelf bijhouden hoeveel er ingestuurd zijn. Van de foto’s die zijn ingestuurd worden door het bestuur voor iedere inzender twee van elke onderwerpgroep uitgekozen voor de wedstrijd. Dit om het keuzeaantal voor de leden niet té groot te laten worden. De criteria waar het bestuur om kiest zijn niet alleen mooiheid, maar ook bijzonderheid of wetenschappelijke waarde. Als in april 2021 de coronabeperkingen nog steeds actueel zijn, geschiedt de verkiezing digitaal. Nadere instructies volgen dan te zijner tijd. Andere voorstellen of suggesties? Mocht het zijn dat je een leuk, interessant, boeiend of anderszins een suggestie of voorstel hebt waarmee wij onze leden kunnen informeren of verblijden dan stellen we een persoonlijke mail op prijs. Gewoon opsturen naar info@astrovenlo.nl Geen digitale lezingen We kregen de vraag naar de mogelijkheden van digitale lezingen. Wij hebben als bestuur daar geen voorkeur voor en hebben dus gekozen om dat niet te doen, behalve als het door eigen leden is en dan op YouTube is gezet. De reden hiervoor is dat het voor een spreker niet prettig is omdat hij het contact met de toehoorders mist en omgekeerd dat er niet rechtstreeks vragen gesteld kunnen worden. Interessante waarnemingen, ideeën, of attenderen op recente ontwikkelingen kan via de ledenmail: leden@venlo.nl Wij wensen jullie allemaal een goede gezondheid in deze barre omstandigheden. Blijf ver weg van coronabronnen en let op de regels die zijn voorgeschreven door de gezagsdragers, ook al lijkt het ‘dringend advies’ zo vrijblijvend. Veel succes met het maken van inzendingen voor de fotowedstrijd. Met vriendelijke groeten, Het bestuur
- - -
Kijker
Borgsom
Nu beschikbaar
OMC140-1
€100,-
Nee
OMC140-2
€100,-
Ja
LUNT zonnekijker
€100,-
Ja
80 mm Skywatcher
€50,-
Ja
PST zonnekijker
€50,-
Nee
11x80 binoculair
€30,-
Ja
14x100
€30,-
Ja
Parallactische montering
€50,-
Ja
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965