Webmaster P. Oomen
M E D E D E L I N G E N Fotowedstrijd 2022-2023 Volgende maand is de Eigen Leden Avond, dan tevens jaarvergadering en verkiezing en uitreiking van de prijs. In het verleden was de toezending van foto’s vaak erg lastig omdat té vaak foto’s werden ingestuurd en vorige zendingen al of niet werden geannuleerd. Daarom heeft het bestuur de organisatie iets gewijzigd. Foto’s die voor deze wedstrijd kunnen worden ingestuurd dienen gemaakt te zijn na 1 april 2022 en voor 1 april 2023. Er kunnen in totaal maximaal 2 foto’s worden ingestuurd om zo voor alle inzenders gelijke kansen te geven. Bij de foto’s dient vermeld te zijn wanneer ze gemaakt zijn en met welk instrument. Om de zaak overzichtelijk te houden én dat er door de inzenders een zorgvuldige keuze gemaakt kan worden, kunnen foto’s ingestuurd worden van 1 april tot en met 5 april 2023. Toegezonden kan worden aan info@astrovenlo.nl . Heel veel succes! Tijdschriften Bij de lezing zal er een hele grote verzameling nieuwe tijdschriften zijn die door leden geleend kunnen worden. Neem aub de exemplaren die je nog in huis hebt mee om ze in te leveren. Instrumentenuitleen PST: De PST van de vereniging is uitgeleend. Mocht je interesse hebben, dan kunt je een mailtje sturen aan info@astrovenlo.nl. Ze worden in volgorde van binnenkomst uitgereikt voor een beperkte termijn. Enige deskundigheid in het omgaan van instrumenten is wel een vereiste. Het zelfde geldt voor een LUNT 35 die voor hetzelfde doel gebruikt wordt. Andere instrumenten Er is een 80 mm SkyWatcher die geleend kan worden. Ook kan de OMC-140 geleend worden. Verder kunnen nog een parallaktische montering met aandrijving waarop het gemakkelijker is om met je eigen telescoop opnamen te maken als deze geen aandrijving heeft, de tweede OMC-140 en twee astronomische binoculairen kunnen geleend worden. Een goed transport van de 14x100 binoculair en de 11x80 binoculair is nu mogelijk. Bij het gebruik van deze binoculairen dient u de beschikking te hebben over een stevig statief uit de fotografie.. Indien je belangstelling hebt, meldt dat dan bij het bestuur via info@astrovenlo.nl . Als er een instrument geleend wordt kan een borgsom gevraagd worden en je bent altijd verantwoordelijk voor het instrument Ledenwerving erg belangrijk! De vereniging heeft nieuwe leden nodig om een gezond bestaan te behouden. Daarom leden werving. Alleen leden kunnen deelnemen aan de tijdschriftencirculatie en het lenen van instrumenten! Gelukkig hebben zich intussen al weer wat leden gemeld. Zijn we erg blij mee! Contributies Ondanks de enorme inflatie die ons land teistert worden de contributies voor dit jaar niet verhoogd. De contributie, voor hen die nog niet betaald hebben, kan dat contact bij Peter Oomen. De contributies voor 2023 zijn als volgt: Voor 14-17 jaar: € 10,00 (€ 28,50*) Voor 17-21 jaar: € 12,50 (€ 31,00*) Ouder dan 21 jaar: € 33,00 (€ 51,50*) Gezinslid-lid: € 2,50 (Hoofdlid moet ouder zijn dan 21 jaar) Indien een nieuw lid zich aangemeldt in september tot december dit jaar en de volledige contributie betaalt is hij/zij ook voor het jaar 2023 volwaardig lid. * Convocaties worden standaard per e-mail verstuurd. Wilt u de convocaties en het jaarprogramma per post ontvangen dan dient u € 18,50 extra over te maken i.v.m. copieer- en portokosten. Graag tot ziens op 31 maarti. Het Bestuur
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965