Foto links Apod nasa
Webmaster P. Oomen
M E D E D E L I N G E N In Memoriam Helaas is enkele maanden geleden Peter Louwman geheel onverwacht overleden. Wij kennen Peter omdat hij bij ons een aantal keren een lezing heeft gehouden over historische telescopen en hun geschiedenis. Bezoekers aan de Astrodag hebben hem ook geregeld ontmoet. Nederland verliest een bijzondere persoonlijkheid. Peter, rust in vrede! Programma seizoen 2023-2024 Het programma aan lezingen voor het komende seizoen is rond. Een aantal voorstellen van de leden hebben we kunnen programmeren. Het volledige programma is te lezen op onze site. Ook dit seizoen is de koffie of thee in de pauze weer gratis! Tijdschriften Bij de lezing is er een hele grote verzameling nieuwe tijdschriften die door leden geleend kunnen worden. Neem aub de exemplaren die je nog in huis hebt en voor de zomerpauze niet kon inleveren mee dan zijn ze voor andere leden beschikbaar. Dank je wel. Sterrengids 2024 De sterrengids van 2024 geeft weer ruime informatie over interessante verschijnselen of objecten om waar te nemen. De sterrengids kost dit jaar € 27,95. We weten nog niet de ledenprijs. De sterrengids kan besteld worden door € 25,00 over te maken op onze rekening NL30 INGB 0002 2571 55 t.n.v. Ned. Ver. v. Weer- en Sterrenkunde afd. Venlo. Als het overgemaakt wordt kan het zijn dat we een naheffing moeten vragen maar het zal nooit worden dat de prijs in de boekhandel. Overmaken kan tot 10 oktober. Er kan ook (nog liever) contant aan Peter Oomen betaald worden tijdens de pauze en na de lezing. Er wordt maar één keer door ons een bestelling gedaan bij de uitgever. Daarom gelieve op tijd het bedrag over te maken. Instrumentenuitleen PST De PST van de vereniging is weer beschikbaar. Mocht je interesse hebben, dan kunt je een mailtje sturen aan info@astrovenlo.nl. Ze worden in volgorde van binnenkomst uitgereikt voor een beperkte termijn. Enige deskundigheid in het omgaan van instrumenten is wel een vereiste. Het zelfde geldt voor een LUNT 35 die voor hetzelfde doel gebruikt wordt. Andere instrumenten Er is een 80 mm SkyWatcher die geleend kan worden. Verder kunnen nog een parallaktische montering met aandrijving waarop het gemakkelijker is om met je eigen telescoop opnamen te maken als deze geen aandrijving heeft, de OMC-140 en twee astronomische binoculairen kunnen geleend worden. Indien je belangstelling hebt, meldt dat dan bij het bestuur via info@astrovenlo.nl Een tweede OMC-140 ook voor de uitleen beschikbaar. Een goed transport van de 14x100 binoculair en de 11x80 binoculair is nu mogelijk. Bij het gebruik van deze binoculairen dient u de beschikking te hebben over een stevig statief dat in de fotografie gebruikt wordt. Voor alle instrumenten geldt dat een borgsom gevraagd kan worden en u bent altijd verantwoor-delijk voor het instrument! Voor alle opgave een bericht naar info@astrovenlo.nl Ledenwerving erg belangrijk! De vereniging heeft nieuwe leden nodig om een gezond bestaan te behouden. Daarom leden werving. Alleen leden kunnen deelnemen aan de tijdschriftencirculatie en het lenen van instrumenten! Contributies Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is besloten de contributie wegens de enorm gestegen prijzen, van met name het treinkaartje van de spreker, te wijzigen. De contributies voor 2024 zijn als volgt: Persoonlijk lidmaatschap: € 40,00 (€ 60,00*) Gezinslid-lid: € 5,00 (Hoofdlid moet ouder zijn dan 21 jaar) Indien een nieuw lid zich dit jaar nog aangemeldt in september tot en met december en de volledige contributie voor 2024 betaalt is hij/zij ook voor test van het jaar 2023 volwaardig lid. * Convocaties worden standaard per e-mail verstuurd. Wilt u de convocaties en het jaarprogramma per post ontvangen dan dient u € 20,00 extra over te maken i.v.m. copieer- en portokosten. Betaling van de contributie(s) De contributie kan overgemaakt worden aan de vereniging, echter bij voorkeur contant betaald aan Peter Oomen tijdens de pauze of na de lezing. Graag tot ziens op 29 september Het bestuur
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965