Webmaster P. Oomen
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965
   
Bij deze nodigen wij jullie uit voor de najaars Eigen Leden Avond. Deze wordt gehouden op  a.s. vrijdag 14 decemer.Dus niet op de vrijdag voor Kerstmis, maar een week eerder wegens de drukke tijd en de koopavonden in Venlo dat het parkeren bemoeiljkt. De bijeenkomst telt drie lezingen van onze eigen leden en zoals al een aantal jaren de verkiezing van de najaarsfoto, dit jaar natuurlijk 2018. Zoals gebruikelijk wordt deze avond gehouden in het zalencentrum “Het nieuwe baken”, Grote Kerkstraat 17 te Venlo, ingang via de Brouwersplaats. De voordrachten zijn Ben Dambacher Mijn bezoek aan de stad Jena en daar het Zeiss Planetarium en het Deutsch Optische Museum Jena staat bekend als oprichtings- en vestigingsplaats van een van de beroemdste optische bedrijven: Zeiss. Ben zal daar een interessant verhaal houden en zijn ervaringen met ons delen in deze stad. Wim van Enckevort Gekkigheid op onze maan: bossen, bewoners, buffels en ijs Sinds de uitvinding van de achromaat door Dolland en Frauenhofer, was men in staat om de maan gedetail-leerd te bekijken. Dit leidde tot zeer nauwkeurige maankaarten, maar de interpretatie hiervan was bijzonder fantasierijk. Frank von Paula Gruithuisen (ca 1820) concludeerde uit zijn waarnemingen dat de maan bedekt is door bossen, bewoond door Selenites die monumentale bouwwerken hebben opgericht. Later (ca 1900) verrichtte William Pickering nog nauwkeuriger waarnemingen en zag diverse veranderingen op het maan-oppervlak, die hij verklaarde met sneeuwbuien, vegitatie, buffels en later vliegen. De mooiste handgemaakte maankaarten kwamen van Philipp Fauth, die uit zijn waarnemingen concludeerde dat de maan is bedekt door een dikke laag ijs en dat het oppervlak onveranderlijk is. Samen met Hans Horbiger stelde hij de, door Himmler enthousiast ontvangen, “Weldeislehre” op die het gehele universum moest verklaren. De vraag die na deze krankzinnige interpretaties overbleef is nog steeds actueel: is het maanoppervlak momenteel statisch of veranderlijk? Verkiezen van de najaarsfoto 2018 Na de lezing van Wim is er de verkiezing van de najaarsfoto van de najaarsfoto van het jaar.  De prijs is een flinke korting op de contributie voor 2019 Hay Rutten De motorisatie van het dak van mijn sterrenwacht. Door het blijvend letsel van Hay ten gevolge van het zeer zware ongeval kon hij het dak van zijn sterrenwacht niet meer openen. Intussen is het dak gemotoriseerd en kan hij weer wel het hemelse firmament door zijn kijker waarnemen en ook waaarnemingen doen van potentiële sterbedekkingen door kleineplanten. Hij laat de heel eenvoudige constructie zien en hoe hij daartoe gekomen is om het zo te doen. Tijdens deze avond hebben we geen pauze, maar is er gelegenheid om koffie of iets anders. Belangstellenden zijn ter kennismaking van harte welkom. De reeks voordrachten begint om 19h30.