H.Houkes Maan gepl. 2-2-2024
P. Oomen Zon gepl. 15-10-2023
H.Houkes Maan gepl. 2-2-2024
23 februari Deepsky Astrografie door Dr.Ir. Arie Nagel Klik op “komende lezing “ voor meer info
Webmaster P. Oomen
De Weer- en Sterrenkundige Vereniging 'Jean Delsing' is er voor iedereen die belangstelling heeft voor weer- en sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwante wetenschappen en technieken. De vereniging organiseert voordrachten, excursies, waarnemingsavonden en zonwaarnemingen overdag. Ook organiseert de vereniging een eigen ledenavond en waarneemcursussen. Het lenen van instrumenten is in beperkte mate mogelijk. Verder bevordert de vereniging het contact tussen de leden en stimuleert ze de bouw van instrumenten en het computergebruik binnen de weer- en sterrenkunde. Tenslotte is er een kleine bibliotheek en kunnen er tijdschriften door leden geleend worden. Een kennismaking De vereniging werd op 18 april 1965 door Chriet Titulaer en Ton Smit opgericht. De vereniging kreeg de huidige naam bij haar 25-jarig bestaan als eerbetoon en ter nagedachtenis aan een man die de vereniging ongekend gestimuleerd heeft: Jean Delsing. Diverse activiteiten Voordrachten Het activiteitenseizoen loopt globaal van september tot mei. Dit is de tijd waarin de sterrenkundige amateur het meest actief is. In deze periode wordt een achttal voordrachten gehouden. De sprekers zijn professionele sterrenkundigen, medewerkers van het KNMI of van ruimtevaartorganisaties. Ook gevorderde amateurs komen aan het woord. De voordrachten zijn doorgaans de laatste vrijdag van de maand en vangen om 19h30 aan. Tijdens de, wat wij noemen eigen ledenavond, in december vertellen actieve leden over hun nieuwste resultaten. Meestal omvat deze avond een vijftal korte voordrachtjes. De leden vertellen dan over hun waarnemingen, astrofotografie, astrovideografie, reis- en expeditieberichten, bouw van instrumenten, computerdemonstraties enzovoorts. De voordrachten worden aangekondigd op de website, lokale pers en kabelkranten. Plaats van de voordrachten: Het Nieuwe Baken aan de Grote Kerstraat 17 te Venlo. Ingang via de Brouwersplaats. Excursies In het najaar staat, indien het mogelijk is, een mini-excursie op het programma, die (bijna) gratis is. Dan wordt 's middags of 's avonds een dichtbij gelegen object bezocht. Deze staat in nauw verband met onze liefhebberij. Grote excursie De grote excursie, meestal op Koningsdag, duurt een hele dag en gaat naar doelen verder weg in ons eigen land of naar bestemmingen in het buitenland. Incidenteel worden meerdaagse excursies georganiseerd. De deelnamebijdrage aan zo'n excursie wordt zo laag mogelijk gehouden. Waarnemingen In het voor- en najaar worden voor de leden enkele waarnemingsavonden en/of cursussen georganiseerd. Hierin leren de deelnemers de sterrenhemel en het gebruik van hun eigen telescoop beter kennen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om hemellichamen door grote telescopen te bekijken. Tijdens de Nationale Sterrenkijkdagen stelt een aantal leden de eigen telescoop ter beschikking voor het grote publiek. U heeft dan zicht op de maan, planeten, sterrenstelsels en nevels. Leden die niet in het bezit zijn van een eigen telescoop kunnen in contact worden gebracht met leden die er wel een hebben. Hiermee kunnen ze vervolgens ervaring op doen voordat ze zelf een instrument aanschaffen of gaan bouwen. Bij de zelfbouw van een instrument zullen actieve leden U met raad bijstaan. De daden moet u zelf doen! De vereniging heeft geen eigen sterrenwacht. Leden kunnen ook een aantal instrumenten lenen. Dit is transportabele telescoop, een compacte 140 mm hoogwaardige spiegelkijker, een 11x80 en een 14x100 binoculair. Voor de binoculairrs is een stevig fotostatief nodig. Voor het lenen van instrumenten of het willen waarnemen met de grote telescoop kunt u contact opnemen met Hay Rutten, tel. 077-4731347. Bibliotheek, tijdschriftencirculatie en website. U kunt tijdschriften lenen zoals Zenit, Sterne und Weltraum en Interstellarum e.a. Als er interessante losse nummers van andere sterren- of weerkundige tijdschriften verschijnen dan komen die ook in de gratis uitleen. Uiteraard heeft de vereniging een eigen website: www.astrovenlo.nl . Hierop staat informatie over de verenigingsactiviteiten. U vindt er astronomische foto's en CCD opnamen gemaakt door eigen leden en informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen de sterrenkunde. Daarnaast is deze internetplek bijzonder geschikt als startpagina voor bezoek aan vele andere astronomische websites. Lidmaatschap De minimale leeftijd om lid te worden is 14 jaar. Dit omdat dat er voor jongeren geen specifieke activiteiten worden georganiseerd. Bovendien zijn de lezingen vaak te moeilijk voor hen. Natuurlijk kunnen er uitzonderingen gemaakt worden. Gezinsleden kunnen voor een sterk gereduceerde bijdrage lid worden. Zij kunnen dan voor de ledenprijs deelnemen aan excursies en andere activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Met name de excursies zijn dan aanzienlijk goedkoper in vergelijking met niet-leden. Contributies zie: mededelingen Leden ontvangen voor alle voordrachten, excursies en ledenvergaderingen een uitnodiging per email. In juni/juli wordt het komende seizoensprogramma rondgestuurd. Aanmelding Ter kennismaking mag u de eerste twee voordrachten bijwonen zonder lid te hoeven worden. Het programma kunt u lezen op deze website U kunt zich opgeven als lid na een voordracht die u bezocht heeft. Vanaf dat moment ontvangt bijna maandelijks een mail met de activiteiten. Donateurs Er is natuurlijk geen minimale donatie, maar om in aanmerking te komen voor de toezending van de convocaties geldt een donatie van € 50,00 per jaar of meer. Donaties zijn zeer welkom op IBAN: NL30 INGB 0002 2571 55 t.n.v. Ned Ver voor Weer-en Sterrenkunde Venlo , Boerenweg 32, NL 5944 EK Arcen.
Foto links Apod nasa
Welkom op onze site                       Ben je geïnteresseerd in Weerkunde, Sterrenkunde of Ruimtevaart ? Kom eens naar onze bijeenkomst altijd de moeite waard.
SoHo de Zon vandaag
Astronomy Picture of the Day APOD

 

Click on the image

F. Kerren Maan en Jupiter gepl. 19-1-2024
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965

{304 Å thumbnail image of the solar tranisition region}